Öne Çıkanlar

Seçilmiş Soru ve Cevapları

ÖDENMEYEN SGK PRİMLERİNE DİKKAT!

5510 sayılı Kanunun 88. maddesinde “... Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları Gelir veya Kurumlar Vergisi uygulamasında gider yazılamaz” denilmektedir. Bu hükümden hareketle 2016 yılında ödenmeyen SGK primlerinin tespit edilerek KV beyanında KKEG olarak kurum kazancına ilave edilmesi aynı zamanda beyanname ekindeki KKEG tablosunda “5510 sayılı Kanunun 88. maddesi kapsamında.....” sütununa yazılması gerekir. Ödenmeyen SGK primleri, geçici vergi dönemlerinde KKEG'ye ilave edilmez. 

Bu şekilde ödenmeyen sigorta primlerinin, ödendiği yıla ilişkin KV beyanında diğer indirimler sütununa yazılarak indirimi sağlanır. Bu hususun temini için ödenmeyen sigorta primleri  sadece nazım hesaplarda izlenebilir; bundan başka muhasebede yapılacak başkaca kayıt ya da virman işlemleri yanlıştır.

Ayrıca 2016 yılı Aralık ayına ilişkin ertelenen SGK primlerinin de 2016 yılı KV beyanında KKEG olarak eklenmesi unutulmamalıdır.

 

Muhasebe Bugun

Danışma Birimi

YMM. Yunus DOĞRU

Bu sayfayı görebilmek için E-Mail adresinizi giriniz
VERGİ-MUHASEBE-SGK (Emeklilik işlemleri hariç) konularında sorularınız GENOVA Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin YMM kadrosunca cevaplandırılmaktadır.