Öne Çıkanlar

Seçilmiş Soru ve Cevapları

Kuruluş ve örgütleme giderlerinin kurum kazancının tespitindeki durumu nedir?

Şirketlerin kuruluş ve örgütleme harcamaları, kurum açısından  gider olup, konu 5520 sayılı  KVK'nın  8. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemede "kuruluş ve örgütlenme giderleri" nin kurum kazancının tespitinde hasılattan indirileceği belirtilmiştir.

6102 sayılı TTK'nın yürürlülük öncesinde kuruluş ve örgütleme harcamalarının aktifleştirilmesi ya da doğrudan gider yazılması mükellefin tercihine bırakılmıştı. 6102 sayılı Kanunun 74. maddesiyle aktifleştirme seçimlik hak son bulmuştur. Söz konusu maddede "Aktifleştirme yasağı MADDE 74- (1) Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmemişse, işletmenin kuruluşu ve özkaynak sağlanması amacıyla yapılan harcamalar için bilançoya aktif kalem konulamaz. (2) Bedelsiz olarak elde edilmiş, maddi olmayan duran varlıklar için bilançonun aktifine kalem konulamaz; meğerki, Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmüş olsun. (3) Sigorta sözleşmelerinin yapılması için gerekli olan giderler aktifleştirilemez; meğerki, Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmüş olsun. ..." denilmektedir.

Sonuç olarak şirketler, kuruluş ve örgütlenme harcamalarını doğrudan gider yazacaklardır.

 

Muhasebe Bugün

Danışma Birimi

Bu sayfayı görebilmek için E-Mail adresinizi giriniz
VERGİ-MUHASEBE-SGK (Emeklilik işlemleri hariç) konularında sorularınız GENOVA Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin YMM kadrosunca cevaplandırılmaktadır.