Öne Çıkanlar

Seçilmiş Soru ve Cevapları

Taşınmazların satışında oluşan kar ya da zararın kurum kazancıyla ilişkisi nedir?

KVK. md. 5/1-e uyarınca kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %75'lik kısmı Kurumlar Vergisinden istisnadır. Bu istisnanın kullanılabilmesi için;

 

a) Satışı yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar özel bir fon hesabında tutulması sonucu sermayeye eklenmesi,

b) Satış bedelinin satışın yapıldığı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir.

 

Satışın zarar sonucu doğurması halinde idare aşağıdaki özelgeleri vermiştir.

- Satıştan doğan zararın %75'i KKEG olarak dikkate alınır %25'i gider yazılır. (09.01.2011 tarih B.07.01.GİB.4.34.16.01-KVK-5-683 sayılı özelge)

- İstisna kazançların elde edilmesinde yapılan giderler kurum kazancıdan indirilemez.

(02.05.2012 tarih B.07.01.GİB.4.99.16.02-KVK-5/1-e-112 sayılı özelge)

- Taşınmazın, yeni bir taşınmaz alınması için satılması halinde KVK. md 5/1-e de düzenlenen istisnadan faydalanılamaz. (17.07.2014 tarih 1395140-105-328-2012 VUK-1 (...)1986 sayılı özelge)

 

Muhasebe Bugün

Danışma Birimi

Bu sayfayı görebilmek için E-Mail adresinizi giriniz
VERGİ-MUHASEBE-SGK (Emeklilik işlemleri hariç) konularında sorularınız GENOVA Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin YMM kadrosunca cevaplandırılmaktadır.