Öne Çıkanlar

Seçilmiş Soru ve Cevapları

Sağlık Turizmi indiriminden faydalanmanın şartları nelerdir?

CEVAP: 

Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'sinin beyan edilen kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümden yararlanmak isteyen şirketlerin aşağıdaki şartları bir bütün olarak taşımaları gerekir.

 

a) Ana sözleşmelerinde esas faaliyet konusu arasında sağlık hizmeti sunmak olmalıdır

b) Hizmet yurtdışında mukim kişi ve kurumlara verilmiş olmalıdır.

c) Fatura yurtdışındaki kişi ve kurumlara düzenlenmiş olmalıdır.

d) Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık turizmine ilişkin ruhsat alınmalıdır.

 

İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın %50'si, kurumlar vergisi beyannamesinin "Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümünde gösterilmek suretiyle indirim konusu yapılabilecektir. Diğer indirim ve istisnalar ile geçmiş yıl zararları nedeniyle indirim konusu yapılamayan tutar izleyen dönemlere devredilemeyecektir. Faaliyet sonucunun zararlı olması halinde ise indirim söz konusu olmayacaktır.

 

Sağlık hizmetleri ile ilgili olarak indirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen kazancın, kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, hasılat, maliyet ve gider unsurlarının; ayrı ayrı izlenmesi, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir

Sağlık turizmi kapsamında verilen hizmetler, hizmet yurt içinde verildiğinden Katma Değer Vergisine tabidir.

 

Muhasebe Bugün

Danışma Birimi

Bu sayfayı görebilmek için E-Mail adresinizi giriniz
VERGİ-MUHASEBE-SGK (Emeklilik işlemleri hariç) konularında sorularınız GENOVA Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin YMM kadrosunca cevaplandırılmaktadır.