Öne Çıkanlar

Seçilmiş Soru ve Cevapları

Yıllara sari inşaatlarda fatura ve ödemelerde tevkifat nasıl yapılır?

30.01.2016 12:50:32:
Re :Yıllara sari inşaatlarda fatura ve ödemelerde tevkifat na
Bir inşaat işinin yıllara sari sayılabilmesi için; işin inşaat ve onarma işi olması, taahhüde bağlı olması ve bir yıldan fazla sürmesi gerekir. Bu tür inşaatlarda müteahhide ödenen ya da müteahhidi muhasebede alacaklı duruma getiren her işlemden %3 vergi tevkif edilmesi zorunludur. GVK 94. maddesi hükmünde; tevkifat yapamaya mecbur olanlar ... avans olarak ödenenler dahil nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar. denilmektedir. Nakden ödemede tevkifata örnek: İşin bitimine kadar avanslar verilmekte ve işin bitiminde fatura düzenlenmektedir. Bu durumda her avanstan tevkifat yapılacaktır. Hesaben ödemede tevkifata örnek: Her hakedişe fatura düzenlenmekte, sonra ödeme yapılmaktadır. Bu durumunda her hakediş faturasından tevkifat yapılmalıdır. (GVK .42,94; KV md.15)

Bu sayfayı görebilmek için E-Mail adresinizi giriniz
VERGİ-MUHASEBE-SGK (Emeklilik işlemleri hariç) konularında sorularınız GENOVA Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin YMM kadrosunca cevaplandırılmaktadır.